20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอวังทองร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หรือ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ตำบลแม่ระกา