วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายฐิติพงษ์ มีมาก เกษตรอำเภอวังทอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ปี 2565 เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมจากเกษตรกรต้นแบบแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในฤดูกาลผลิตปี 2565 โดยมี นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง เป็นประธานพิธีและมีหน่วยงานราชการหลายภาคส่วนให้ความรู้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสวนสารผล หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

นายอัครโชค สุวรรณทอง กล่าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
บรรยากาศการเปิดงาน Field Day
นายอำเภอวังทอง มอบข้าวทรงปลูกพระราชทาน เนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคลแรกนาขวัญปี 2565 แก่เกษตรกรเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตร
นายฐิติพงษ์ มีมาก เกษตรอำเภอวังทอง กล่าวรายงานการจัดงานฯ
นายกองค์การบริหานส่วนตำบลแก่งโสภา กล่าวต้อนรับ
นายวรายุทธ สารผล บรรยายกิจกรรมศูนย์ ศพก.เครือข่ายให้ท่านนายอำเภอวังทองได้ทราบ
เกษตรกรที่เข้ารับการให้ความรู้จากหน่วนงานภาคี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์