เตือนให้เฝ้าระวังหนอนกระทู้ผัก

หนอนกระทู้ผัก แมลงศัตรูที่สําคัญอันดับต้นๆ ของพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ผักตระกูลกระหล่ำ พริก มะเขือ สามารถพบเห็นทั่วไป เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง เมื่อกางปีกออกวัดจากขอบปีกหนึ่งไปอีกขอบปีกหนึ่งยาว 3 เซนติเมตร และจากหัวถึง ปลายท้องยาว 1.5 เซนติเมตร เมื่อเกาะนิ่งอยู่กับที่จะหุบปีกเป็นรูปหลังคา ลําตัวสีน้ําตาลมีขนปกคลุมทั้งตัว