ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านซำตะเคียน จ.พิษณุโลก

ทำขนมคลองแคลงสูตรโบราณ โดยมีประธานกลุ่ม นางสาลี่ โพธิ์ขำ
หมู่ 9 บ้านซำตะเคียน ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้จัดตั้งกลุ่มและดำเนินการ โดยมีสมาชิกกลุ่มประมาณ
48 ราย ช่วยกันผลิตขาย และดูแลกิจกรรม ออกร้านจำหน่ายสินค้าตามงานเทศกาลต่างๆ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร

ผลิตพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ เช่น ไพร ขมิ้น อัญชัน ตระไคร้ บรเพ็ด มะกรูด เพื่อแปรรูปเป็นเครื่องสำอางค์ เช่น แชมพูสมุนไพรอัญชัญ สบู่ขมิ้นผสมไพร ยาหม่อง นำมันนวดสมุนไพร หมู่ 6 บ้านใหม่ชัยเจริญ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก