ข่าว

เตือนให้เฝ้าระวังโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน

โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน เชื้อสาเหตุ ได้แก่ เชื้อรา ไฟทอปธอร่า (Phytophthora) ทุเรียนถือเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย และปัญหาหลักของเกษตรกรชาวสวนท…
Read more

เตือนให้เฝ้าระวังโรคใบไหม้ข้าว

โรคไหม้ เกิดในทุกภาคของประเทศไทย เชื้อสาเหตุ ได้แก่ เชื่อรา (Pyricularia oryzae) ซึ่งเมล็ดสืบพันธุ์ (conidia)ของเชื้อรานี้ แพร่กระจายไปได้โดยปลิว ไปกั…
Read more

เตือนให้เฝ้าระวังโรคแอนแทรคโนส

มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum spp. เชื้อราชนิดนี้สามารถเข้าทำลายมะม่วงได้ทุกสวน ได้แก่ ใบ กิ่ง ก้านช่อดอก และผลอ่อน โดยเฉพาะใบอ่อนมีความอ่อนแอ…
Read more